Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
7.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
7.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
7.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%