Dự báo thời tiết Huyện Cát Hải - Hải Phòng theo giờ

 • 8:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   5.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  29.5°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   6.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  30.1°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   6.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  31.4°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  31.6°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  31.3°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  30.1°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  29.8°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T6
  26.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T7
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T7
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T7
  26.4°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T7
  27.6°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T7
  28.8°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T7
  30.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T7
  31.1°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  31.1°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T7
  31.5°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   6.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T7
  31.8°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T7
  30.8°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 33.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cát Hải - Hải Phòng trong 12h tới