Dự báo thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng theo giờ

 • 10:00 am T7
  28.5°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   6.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T7
  29°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   6.63 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   6.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T7
  30.6°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T7
  31.8°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 36°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  30.1°
  Cảm giác như 35.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  26.1°
  Cảm giác như 27.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  29.7°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  29.7°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  28.4°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  30.4°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm CN
  29.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   7.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm CN
  29.7°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  28.2°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  27.6°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện An Dương - Hải Phòng trong 12h tới