Dự báo thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
7.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
6.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
7.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
7.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%