Dự báo thời tiết Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/13°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
6.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%