Dự báo thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương theo giờ

 • 8:00 pm T3
  28.9°
  Cảm giác như 34°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 pm T3
  28.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T3
  27.7°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T3
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  29°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  31.4°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  31.2°
  Cảm giác như 36.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  31.7°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  32.2°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  32.6°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   6.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  30.2°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  31.9°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   6.68 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  32.2°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  33.7°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   6.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  32.2°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  32.7°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  31.5°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   7.19 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  29.8°
  Cảm giác như 34.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   6.08 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương trong 12h tới