Dự báo thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương theo giờ

 • 6:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   6.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 32.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   6.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  29.9°
  Cảm giác như 34.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   7.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  30.7°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   7.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   7.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  31.3°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   7.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   6.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  29.8°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  25.1°
  Cảm giác như 25.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   6.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  31.7°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  33.7°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  34.3°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   7.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  34.4°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  34.9°
  Cảm giác như 40°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   6.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  33.7°
  Cảm giác như 39.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  33.1°
  Cảm giác như 38.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  30.4°
  Cảm giác như 35.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Thanh Hà - Hải Dương trong 12h tới