Dự báo thời tiết Huyện Ninh Giang - Hải Dương 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/11°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%