Dự báo thời tiết Huyện Nam Sách - Hải Dương theo giờ

 • 9:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 31.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 30.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   5.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   6.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   6.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  30.6°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  32.2°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   7.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  33.7°
  Cảm giác như 38.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   7.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  34.4°
  Cảm giác như 39.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   7.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  35.4°
  Cảm giác như 40.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   6.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  35.4°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  34.6°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  33.7°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  31°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  28.5°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T7
  26.9°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T7
  26.4°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  28.2°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T7
  30.8°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T7
  32.9°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T7
  33.2°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  35.6°
  Cảm giác như 40.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 40.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 40.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 36.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 32.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Nam Sách - Hải Dương trong 12h tới