Dự báo thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương theo giờ

 • 7:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 pm T4
  27.1°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 33.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  30.6°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   6.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   7.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   7.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   7.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  29.5°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  30.4°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   6.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  31.4°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  33.7°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  33.8°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   6.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 39.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  32.1°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  29.2°
  Cảm giác như 35°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  27.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Kim Thành - Hải Dương trong 12h tới