Dự báo thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
6.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%