Dự báo thời tiết Huyện Gia Lộc - Hải Dương theo giờ

 • 10:00 am T7
  30.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   7.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T7
  29.2°
  Cảm giác như 30.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   7.03 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T7
  30.6°
  Cảm giác như 31.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   7.01 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T7
  31.8°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.51 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 36.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   6.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 37.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  33.6°
  Cảm giác như 40°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   6.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 36.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  28.9°
  Cảm giác như 32.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29.2°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  29.9°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  32.2°
  Cảm giác như 37.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  32.8°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm CN
  31.9°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm CN
  30.2°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   6.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  27.3°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Gia Lộc - Hải Dương trong 12h tới