Dự báo thời tiết Huyện Gia Lộc - Hải Dương 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%