Dự báo thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh theo giờ

 • 9:00 pm T3
  26.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T3
  26.1°
  Cảm giác như 27.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T3
  26.7°
  Cảm giác như 27.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.2 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T4
  28.5°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T4
  29.7°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T4
  31°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  32.3°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  32.7°
  Cảm giác như 39.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 39.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  32.2°
  Cảm giác như 39.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  32.1°
  Cảm giác như 38.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 37.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 35.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  27.1°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 27.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 27.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 35°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  31.1°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  33.2°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  34.9°
  Cảm giác như 41.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  35.8°
  Cảm giác như 42.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  35.6°
  Cảm giác như 42.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  33.1°
  Cảm giác như 39.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh trong 12h tới