Dự báo thời tiết Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%