Dự báo thời tiết Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%