Dự báo thời tiết Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh theo giờ

 • 10:00 am T7
  37.7°
  Cảm giác như 42°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T7
  37.7°
  Cảm giác như 41.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  38.9°
  Cảm giác như 41°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T7
  38.8°
  Cảm giác như 41.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T7
  38.7°
  Cảm giác như 41.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  36.9°
  Cảm giác như 40.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  32.6°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 30.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 29.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  28.9°
  Cảm giác như 30.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am CN
  29.5°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am CN
  29.9°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am CN
  31.3°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am CN
  31°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am CN
  31.2°
  Cảm giác như 32.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am CN
  31.4°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am CN
  31.4°
  Cảm giác như 34.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am CN
  34.7°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am CN
  35.7°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am CN
  36.1°
  Cảm giác như 41.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  37.4°
  Cảm giác như 42.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm CN
  38°
  Cảm giác như 43.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm CN
  38.5°
  Cảm giác như 44°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm CN
  37.5°
  Cảm giác như 42.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm CN
  32°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm CN
  30.3°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  32°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  30.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 31.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  29.8°
  Cảm giác như 31.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 31.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm CN
  28.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T2
  27.6°
  Cảm giác như 29.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  25.2°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T2
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T2
  31°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh trong 12h tới