Dự báo thời tiết Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%