Dự báo thời tiết Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh theo giờ

 • 7:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 30.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 29.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 25.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 25.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 25.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 32°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  31.4°
  Cảm giác như 35.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  33.5°
  Cảm giác như 38.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  34.8°
  Cảm giác như 40.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 39.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  32.8°
  Cảm giác như 37.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 34.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  28.3°
  Cảm giác như 31.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33.2°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  36.7°
  Cảm giác như 40.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  37.7°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  38.4°
  Cảm giác như 42°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  38.6°
  Cảm giác như 43.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  38.5°
  Cảm giác như 42.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 40.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  35.4°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  33.7°
  Cảm giác như 38.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh trong 12h tới