Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh theo giờ

 • 6:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  28.8°
  Cảm giác như 32.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 25.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 29.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  29.5°
  Cảm giác như 32.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  30.7°
  Cảm giác như 35.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  32.1°
  Cảm giác như 37.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  33.5°
  Cảm giác như 39.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  32.7°
  Cảm giác như 39°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 37.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  31.6°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 34.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T6
  31.4°
  Cảm giác như 34.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T6
  34.2°
  Cảm giác như 38.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  36.9°
  Cảm giác như 40°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  37.2°
  Cảm giác như 41.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  37.8°
  Cảm giác như 41.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  37.1°
  Cảm giác như 42°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  38.7°
  Cảm giác như 43.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T6
  38.6°
  Cảm giác như 42.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 39.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh trong 12h tới