Dự báo thời tiết Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân theo giờ

 • 6:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  24.9°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T2
  28.4°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  31.9°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T2
  32.4°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T2
  33°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T2
  33.2°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T2
  33.7°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T2
  31°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T2
  29.4°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T2
  28.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  27.4°
  Cảm giác như 27.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T2
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T2
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T3
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T3
  27.7°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T3
  29°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T3
  28.4°
  Cảm giác như 32.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T3
  29.7°
  Cảm giác như 33.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 33.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T3
  28.3°
  Cảm giác như 33.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 33.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T3
  28.8°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T3
  28.7°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T3
  27.1°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T3
  27.3°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T3
  26.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  25.7°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T4
  24.9°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  24.7°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  23.6°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  23.6°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân trong 12h tới