Dự báo thời tiết Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%