Dự báo thời tiết Quận Long Biên - Hà Nội 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.2 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.36 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.04 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.31 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.13 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.52 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.87 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.95 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

73%

Độ ẩm