Dự báo thời tiết Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai theo giờ

 • 7:00 am T2
  24.7°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  24.3°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  24.6°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  27.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T2
  28.8°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T2
  29.8°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T2
  31.5°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T2
  32°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T2
  32°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T2
  29.7°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T2
  27.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T3
  25.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T3
  26.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T3
  27.6°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T3
  28.6°
  Cảm giác như 32.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T3
  28.8°
  Cảm giác như 33.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T3
  29.3°
  Cảm giác như 34.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T3
  30.1°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T3
  30.7°
  Cảm giác như 36.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T3
  30.8°
  Cảm giác như 36.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T3
  32°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T3
  31.8°
  Cảm giác như 37.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T3
  30.3°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T3
  27.9°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  26.7°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  24.5°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai trong 12h tới