Dự báo thời tiết Phường Định Công - Quận Hoàng Mai theo giờ

 • 8:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  27.6°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  26.3°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  24.7°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  24.6°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 32.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  29.4°
  Cảm giác như 34.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 36.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  28.5°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   6.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 25°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  24.7°
  Cảm giác như 24.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T4
  24.2°
  Cảm giác như 24.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T4
  24.2°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 25.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  29.3°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  31.8°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 39.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  34.9°
  Cảm giác như 41.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 42.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  34.4°
  Cảm giác như 41.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 35.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 33.3°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phường Định Công - Quận Hoàng Mai trong 12h tới