Dự báo thời tiết Phường Định Công - Quận Hoàng Mai 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.28 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.72 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.84 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.54 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.93 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

79%

Độ ẩm