Dự báo thời tiết Phường La Khê - Quận Hà Đông 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%