Dự báo thời tiết Quận Hà Đông - Hà Nội 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/10°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/11°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%