Dự báo thời tiết Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình theo giờ

 • 6:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 33.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   7.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  28.6°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  28.2°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   6.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 34.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 35.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 34.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  28.3°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 27.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  28.3°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  30.2°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  32.2°
  Cảm giác như 38.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  35.6°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  36°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  37.3°
  Cảm giác như 43°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  37.8°
  Cảm giác như 42.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  35.7°
  Cảm giác như 40.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  32.7°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình trong 12h tới