Dự báo thời tiết Xã Bắc Phú - Huyện Sóc Sơn theo giờ

 • 10:00 am T7
  29.8°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T7
  29.3°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 12:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 1:00 pm T7
  32.7°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 39.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  35.3°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  30.2°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 32.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   6.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  28.4°
  Cảm giác như 32°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.6°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.5°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  30.8°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  32.4°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  33.9°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 39.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  34.9°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm CN
  34.4°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm CN
  33.8°
  Cảm giác như 39.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  32.4°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  30.1°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  28.2°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  27.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Xã Bắc Phú - Huyện Sóc Sơn trong 12h tới