Dự báo thời tiết Xã Trạch Mỹ Lộc - Huyện Phúc Thọ theo giờ

 • 9:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   6.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   6.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  30.9°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  32.2°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  35.1°
  Cảm giác như 40.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  37.6°
  Cảm giác như 42.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  38.4°
  Cảm giác như 42.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  39.6°
  Cảm giác như 43.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  38.7°
  Cảm giác như 42.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   6.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  36.4°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  33.2°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   7.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  30.9°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T7
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T7
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T7
  26.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T7
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T7
  27.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  29°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T7
  30.2°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  32.3°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  32.3°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  35.8°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  36.6°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 41.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 41.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  35.7°
  Cảm giác như 40.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T7
  33.3°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  30.8°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Xã Trạch Mỹ Lộc - Huyện Phúc Thọ trong 12h tới