Dự báo thời tiết Xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/13°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%