Dự báo thời tiết Xã Lệ Chi - Huyện Gia Lâm 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%