Dự báo thời tiết Xã Vân Hà - Huyện Đông Anh theo giờ

 • 9:00 am T7
  29.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T7
  29.8°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 11:00 am T7
  30.7°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 12:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T7
  34.9°
  Cảm giác như 40.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T7
  36.1°
  Cảm giác như 41.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 40.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 41.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 40.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   6.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  31.4°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   6.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 32.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 31.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  27.9°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  27.5°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29.6°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  30.1°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  31°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  32.5°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  32.6°
  Cảm giác như 38.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  32.8°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm CN
  33.7°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  31.2°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  31.3°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  29.6°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  28.8°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Xã Vân Hà - Huyện Đông Anh trong 12h tới