Dự báo thời tiết Xã Vân Hòa - Huyện Ba Vì 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%