Dự báo thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam theo giờ

 • 10:00 am T7
  32°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  32.4°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  33.7°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  35.7°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 40.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  31.8°
  Cảm giác như 36.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  29.9°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 31.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 27.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T7
  27.4°
  Cảm giác như 27.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29.2°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  32.4°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  34.5°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  36°
  Cảm giác như 41.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  36.9°
  Cảm giác như 42.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  35.3°
  Cảm giác như 41.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  34.2°
  Cảm giác như 40.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  33.9°
  Cảm giác như 39.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  31.4°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  28°
  Cảm giác như 33.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  26.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Duy Tiên - Hà Nam trong 12h tới