Dự báo thời tiết Phủ Lý - Hà Nam 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%