Dự báo thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam theo giờ

 • 6:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  30.8°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 35°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 35.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  29.1°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  32.6°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  34.6°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  36.8°
  Cảm giác như 41.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  37.8°
  Cảm giác như 41.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  37.1°
  Cảm giác như 42.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  36.5°
  Cảm giác như 41.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  34.5°
  Cảm giác như 39.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  30.2°
  Cảm giác như 35.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Thanh Liêm - Hà Nam trong 12h tới