Dự báo thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.52 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.64 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.82 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.24 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.01 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.77 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.63 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.84 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.43 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.36 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.55 m/s

Gió

68%

Độ ẩm