Dự báo thời tiết Huyện Lý Nhân - Hà Nam theo giờ

 • 9:00 pm T3
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  26.4°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  26.4°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  25.8°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  29.5°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  30.8°
  Cảm giác như 36.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  31°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  32.1°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  32.8°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  32.3°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  30.8°
  Cảm giác như 35.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  29.5°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  33.3°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  34.8°
  Cảm giác như 41.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  35.3°
  Cảm giác như 42.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  34.2°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  32.9°
  Cảm giác như 38.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lý Nhân - Hà Nam trong 12h tới