Dự báo thời tiết Huyện Kim Bảng - Hà Nam 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%