Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%