Dự báo thời tiết Hà Nam 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%