Dự báo thời tiết Hà Giang theo giờ

 • 9:00 pm T3
  25.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  25.9°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  24.6°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  23.9°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  23.2°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  23.4°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T4
  22.9°
  Cảm giác như 23.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T4
  22.5°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T4
  23.4°
  Cảm giác như 24.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T4
  28.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  23.9°
  Cảm giác như 24.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T4
  23.4°
  Cảm giác như 24.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T4
  23.2°
  Cảm giác như 24.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T4
  24°
  Cảm giác như 24.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T4
  23.5°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T5
  23.4°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T5
  22.7°
  Cảm giác như 23.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T5
  22.5°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T5
  22.9°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T5
  22°
  Cảm giác như 22.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T5
  22.4°
  Cảm giác như 22.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T5
  22°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 24.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  31.7°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T5
  33.5°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T5
  35.8°
  Cảm giác như 38.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  34.1°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 35.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  29.6°
  Cảm giác như 34°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Hà Giang trong 12h tới