Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/10°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

99%