Dự báo thời tiết Huyện Vị Xuyên - Hà Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/11°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%