Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 20 ngày tới

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.11 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.41 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.98 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.75 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.68 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.72 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.29 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.44 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

0.9 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.64 m/s

Gió

91%

Độ ẩm