Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/10°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/11°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/8°

áp suất
Áp suất

1027 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/9°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/10°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/11°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%