Dự báo thời tiết Huyện Quản Bạ - Hà Giang theo giờ

 • 7:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 29.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 27.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  29.9°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T5
  30.2°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T5
  33.1°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T5
  34.2°
  Cảm giác như 37.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 37.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T5
  33.5°
  Cảm giác như 36.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  32.4°
  Cảm giác như 35.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  24.7°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  24.5°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  24.7°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  28.6°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  30.8°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  32.8°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  33.4°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T6
  34.7°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  35.9°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T6
  34.7°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T6
  33.5°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T6
  30.2°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Quản Bạ - Hà Giang trong 12h tới