Dự báo thời tiết Huyện Mèo Vạc - Hà Giang theo giờ

 • 11:00 am T7
  35.3°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  36.1°
  Cảm giác như 38.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T7
  36.7°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T7
  36.6°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T7
  36.3°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 37.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 34.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T7
  29.2°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T7
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T7
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T7
  24.7°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am CN
  24.2°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 am CN
  23.1°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 am CN
  23.4°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 am CN
  23.5°
  Cảm giác như 23.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am CN
  22.8°
  Cảm giác như 23°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 am CN
  22.9°
  Cảm giác như 22°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 am CN
  22.2°
  Cảm giác như 22.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 am CN
  24°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am CN
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am CN
  28.1°
  Cảm giác như 30.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  31.9°
  Cảm giác như 34.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am CN
  33.8°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm CN
  34.5°
  Cảm giác như 38°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm CN
  35.9°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm CN
  35.2°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm CN
  35.4°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm CN
  35°
  Cảm giác như 37.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm CN
  32.9°
  Cảm giác như 35.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm CN
  29.6°
  Cảm giác như 32.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  24.8°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  23.2°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  22.8°
  Cảm giác như 23.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  22.8°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T2
  22.1°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T2
  22.9°
  Cảm giác như 24°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T2
  23°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T2
  22.8°
  Cảm giác như 23.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T2
  22.2°
  Cảm giác như 23.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T2
  22.2°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T2
  22.7°
  Cảm giác như 23.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T2
  23.3°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T2
  23.3°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Mèo Vạc - Hà Giang trong 12h tới